Sản phẩm nhà thông minh

Ổ TV-Mạng Viền Vàng LM - ITVG

 • Chức năng: Ổ mạng-Ổ cắm TV-Ổ cắm điện thoại.
 • Nhiệt độ hoạt động:0°C – 80°C
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kích thước: Hình vuông (95 x 95 mm x 31.5mm).
 • Hình chữ nhật (121.5 x 80 mm x 33.2mm).
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức tiêu chuẩn châu âu.
 • Bảo hành 24 tháng
1.100.000đ
Ổ TV-Mạng Viền Vàng LM - ITVG
SKU: 245XVLLY
 • Chức năng: Ổ mạng-Ổ cắm TV-Ổ cắm điện thoại.
 • Nhiệt độ hoạt động:0°C – 80°C
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kích thước: Hình vuông (95 x 95 mm x 31.5mm).
 • Hình chữ nhật (121.5 x 80 mm x 33.2mm).
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức tiêu chuẩn châu âu.
 • Bảo hành 24 tháng

Giá bán:

1.100.000đ
Ổ cắm thông minh
1.100.000đ

Ổ Cắm Viền Viền Vàng LM - SKG

 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm
979.000đ
Ổ Cắm Viền Viền Vàng LM - SKG
SKU: 61TKJJF
 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm

Giá bán:

979.000đ
Ổ cắm thông minh
979.000đ

Ổ cắm viền nhôm LM - SK

 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm
671.000đ
Ổ cắm viền nhôm LM - SK
SKU: 109QQOAR
 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm

Giá bán:

671.000đ
Ổ cắm thông minh
671.000đ

Ổ Cắm Viền Bo Champagne LM - SKC

 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm
836.000đ
Ổ Cắm Viền Bo Champagne LM - SKC
SKU: 243HPECQ
 • Nguồn cấp: 100-240V ~ 50/60Hz.
 • Công suất: 16A.
 • Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
 • Độ ẩm hoạt động: 0-95%
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kiểu dáng: Hình vuông/Hình chữ nhật.
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức
 • Bảo hành 24 tháng
 • Hình vuông: 95 x 95 x 31.5mm
 • Hình chữ nhật: 121.5x 31.5mm

Giá bán:

836.000đ
Ổ cắm thông minh
836.000đ

Ổ TV-Mạng viền nhôm LM - ITV

 • Chức năng: Ổ mạng-Ổ cắm TV-Ổ cắm điện thoại.
 • Nhiệt độ hoạt động:0°C – 80°C
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kích thước: Hình vuông (95 x 95 mm x 31.5mm).
 • Hình chữ nhật (121.5 x 80 mm x 33.2mm).
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức tiêu chuẩn châu âu.
 • Bảo hành 24 tháng
759.000đ
Ổ TV-Mạng viền nhôm LM - ITV
SKU: 185SYECK
 • Chức năng: Ổ mạng-Ổ cắm TV-Ổ cắm điện thoại.
 • Nhiệt độ hoạt động:0°C – 80°C
 • Màu sắc: Đen/ Trắng.
 • Kích thước: Hình vuông (95 x 95 mm x 31.5mm).
 • Hình chữ nhật (121.5 x 80 mm x 33.2mm).
 • Linh kiện nhập khẩu từ hãng Schneider Electric từ Đức tiêu chuẩn châu âu.
 • Bảo hành 24 tháng

Giá bán:

759.000đ
Ổ cắm thông minh
759.000đ