Sản phẩm nhà thông minh

Loa thông minh-LM-MILO

  • Nguồn cấp: 12VDC/2A
  • Nhiệt độ hoạt động: 0ºC - 50ºC
  • Truyền thông: Zigbee HA 1.2, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth
  • Kích thước: 89,5 x 114,35
  • Bảo hành 24 tháng.
4.510.000đ
Loa thông minh-LM-MILO
SKU: 121FVRJV
  • Nguồn cấp: 12VDC/2A
  • Nhiệt độ hoạt động: 0ºC - 50ºC
  • Truyền thông: Zigbee HA 1.2, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth
  • Kích thước: 89,5 x 114,35
  • Bảo hành 24 tháng.

Giá bán:

4.510.000đ
Loa thông minh
4.510.000đ