Hướng dẫn kỹ thuật

 

 Tên tài liệu

Ngày xuất bản Tải về
 HDSD app cho hệ thống nhà thông minh lumi life

 18/05/2019

Download
 HDSD web cho hệ thống nhà thông minh lumilife v1.3  18/05/2019 Download
 HDSD-BĐK trung tâm HC  18/05/2019 Download
 HD cài Alexa  18/05/2019 Download
 HDSD Đấu Rèm  18/05/2019 Download
 HD đấu cửa cuốn đấu song song 2 CT  18/05/2019 Download