Giải pháp Giải Pháp Giám Sát Tập Trung

Giải Pháp Giám Sát An Ninh Tập Trung

Giải pháp giám sát tập trung dùng cho các tòa building là một gói đa hệ thống, bao gồm hệ thống màn hình ghép, các camera quan sát, kiểm soát ra vào, v.v., tất cả đều được lựa chọn cẩn thận để đáp ứng các yêu cầu điển hình của các dự án văn phòng vừa và lớn. Tất cả các sản phẩm mạng trong gói này đều được thống nhất trong 1 nền tảng quản lý, nhằm giúp khách hàng đơn giản hóa việc thiết kế, triển khai và bảo trì dự án, đồng thời đạt được khả năng cạnh tranh cao hơn với chi phí nhân công tối thiểu cho việc triển khai và vận hành.

 Giám Sát Tập Trung

 

Đặt điểm nổi bật của hệ thống:

  • Dễ dàng cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng thấp
  • Quản lý đa hệ thống
  • Định vị các hệ thống trên bản đồ
  • Dễ dàng bảo trì hệ thống

 

Cấu trúc hệ thống:

 

Giải Pháp Giám Sát Tập Trung

Liên hệ tư vấn